SavonAsukkaat3Jul2020 - Person Sheet
SavonAsukkaat3Jul2020 - Person Sheet
Nameent. puolisi
Spouses
Birthca 1680
Deathabt Apr 1734, Suontie, Pieks. Age: 54
ChildrenLars (1704-1770)
 Johan (1713-1793)
Notes for Petter (Spouse 1)
age 54
1721-24 RK 34rd page Suontie

From: "aikamatka25" <aikamatka@emt7.fi>
X-Yahoo-Profile: aikamatka25
Sender: SavolaisetSuvut@yahoogroups.com
Mailing-List: list SavolaisetSuvut@yahoogroups.com; contact SavolaisetSuvut-owner@yahoogroups.com

Date: Mon, 09 Apr 2007 14:12:01 -0000
Subject: SAVO Re: Sianjalan Jalkaset

Hei Sirpa,

En omista kirjaa itse, sain sen juuri lainaksi, joten vielä ehdin
laittaa tietoa eteenpäin.
Laitan samalla kaikki vanhat tiedot, jotka skannasin sinulle. Iloa
Sianjalan Jalkasten keskelle!
Cecilian (Siljan) löydät viimeisestä 8. taulusta.

Yrjö Blomstedt: Sianjalan Jalkasten sukukirja

Taulu 1

Kauppi ( Jaakko) Hänninen. Mainitaan veroluetteloissa talollisena
vuodesta 1545 Juvan hallintopitäjän Vesikansan neljänneksen 5.
kymmenyskunnassa, vuosina 1547-55 oli hänen yhtiömiehenään Tuomas
Sianjalka. Vuoden 1550 kymmenysluettelossa hän itse on nimellä Cauppi
Sianjalka.
Poika:
Pekka (Pieti) Hänninen, talollinen, main. ainakin 1556-1585. Taulu 2.

Taulu 2

Pekka (tai ehkä oikeammin Pieti) Kaupinpoika Hänninen, mainitaan
talonpoikana v:sta 1556 (tosin aluksi "Antinpoikana") Tavisalmella
(Juvan pitäjän Joroisten neljänneskunnan Hietasten kymmenyskunnassa),
vuosina 1561-63 Syväsillan kymmenyskunnassa ja v:sta 1565 Suonteen
kymmenyskunnassa. V:sta 1575 hänen mainitaan asuvan Pieksämäen
kirkkopitäjässä. Hänen kanssaan mainitaan eri aikoina yhtiömiehinä
ensin Olli KaIjalainen 1566-70, sitten (poikansa?) Heikki Pekanpoika
Hänninen 1578, muuan Olli Venäläinen 1579 ja lopuksi 1583-84 (-1586)
Paavo Laakkonen. Vuodesta 1585 lähtien verokirjoissa on vain Pekka
Hänninen ilman isännimeä, joten varmuudella ei voida päätellä, milloin
isännyys on siirtynyt Pekka (Kaupinpoika) Hänniseltä hänen pojalleen
Pekka (Pekanpoika) Hänniselle. Omisti v:n 1571 hopeaveroluettelon
mukaan lehmän ja hevosen.
Poikia:
? Heikki Pekanpoika Hänninen, main. (isänsä?) Pekka Kaupinpoika
Hännisen yhtiömiehenä 1578.
Paavo Pekanpoika Hänninen, talollinen. Taulu 3. Pekka Pekan poika
Hänninen, talollinen. Taulu 5.
Olli Pekanpoika Hänninen, main. talonpoikana 1590-1601 ja 1607-11
Hietasten neljänneskunnassa (Sianjalan kylässä), jätti talonsa
autioksi 1611. Muuan Olli Pekanpoika Hänninen main. nihtinä 1611,
muuan Olli Hänninen huonemiehenä Sianjalassa 1644-51, ja tämän vaimo
1652, luultavasti kuitenkin eri miehiä.

Taulu 3

Paavo Pekanpoika Hänninen eli Sianjalka eli Jalkanen (Pekka
Kaupinpoika Hännisen poika, taulu 2). Mainitaan veroluetteloissa
talonpoikana Hietasten neljänneskunnassa eri otteisiin vuodesta 1589,
kirvesmiehenä ("yxman") 1591-92. Vuoden 1607 maantarkastusluettelossa
hänet mainitaan nimellä Paavo Pekanpoika Sianjalka, vuoden 1620
tarkastusluettelossa taas nimellä Paavo Jalkanen. Omisti 1601 lehmän
ja tamman ja kylvi viljaa 1 1/2 tynnyriä. Oli 1606 naimisissa. Lienee
luopunut isännyydestä 1620-luvulle tultaessa.
Poika:
Paavo Paavonpoika Hänninen eli Jalkanen, talollinen. Taulu 4.

Taulu 4

Paavo Paavonpoika Hänninen eli Jalkanen (Paavo Pekanpoika Hännisen
poika, taulu 2). Main. talollisena Sianjalassa veroluetteloissa
ainakinjo 1623ja vielä 1662. Vaimo mainitaan vuodesta 1639, vuonna
1663 yksinään ilman henkiveromerkintää miehestä.
Lapset:
Tytär, s. n. 1636, main. naimattomana 1651-52, naimisissa 1654-57,
"vävy karannut" 1658
Elina, main. Sianjalassa piikana 1662, tyttärenä 1665-66. - Puoliso 00
1666) Antti Laitinen, joka sittemmin viljeli tätä tilaa.
Paavo. Hänen vaimonsa main. 1663-65 kotona Sianjalassa. Muuan Paavo
Jalkanen main. 1688 Surnumäessä.
Kaisa, main. 1668.
Taulu 5

Pekka Pekanpoika Hänninen (Pekka Kaupinpoika Hännisen poika, taulu 1).
Main. talonpoikana Sianjalassa v:sta 1585 tai ainakin v:sta 1596, jota
ennen kirvesmies (yhtiömies, "yxman") 1593-95. Mahd. lautamiehenä 1589
ja 1604. Vuonna 1611 mainitaan muuan Pekka Pekanpoika Hänninen nihtinä
itärajalla; ei ole sama mies kuin ratsumies Pekka Pekanpoika Hänninen,
joka main. 1608-35.
Poika:
Paavo Pekanpoika Hänninen eli Jalkanen, talollinen. Taulu 6.
Tytär, main. 1636. - Mahdollisesti se Kaarina Jalkanen, joka mainitaan
1689 Juho Paavonpoika Jalkasen lapsen kummina (vrt. taulu 6).

Taulu 6

Paavo Pekanpoika Jalkanen eli Hänninen (Pekka Pekanpoika Hännisen
poika, taulu 5). Mainitaan talollisena Sianjalan kylässä ainakin jo
vuodesta 1639, ehkä jo vuodesta 1635 (tuolloin nimellä Pekka
Jalkanen), oli isäntänä vielä 1662. Hänet mainitaan vuoden 1664
maantarkastusluettelossa Paavo Pekanpoika Jalkasenaja hänen
tiluksinaan mainitaan Sarviselkäja Tenhanniemi Suontienselän
itärannalla. - Puoliso, nimeltään tuntematon, mainitaan vuodesta 1639
vuoteen 1663.
Lapsia:
Lauri Paavonpoika Hänninen eli Jalkanen, s. n. 1643, talollinen, k. n.
1697. Taulu 7.
Pekka Paavonpoika Jalkanen. Main. veljenä kotona Sianjalassa 1663-67,
nimeltä tuntematon vaimonsa mainitaan niinikään 1663-67. Nautti
köyhäinapua Pieksämäellä hospitaaliviljojen jakoluettelon mukaan
vuosina 1674-84. - Tytär Beata, s. Pieksämäellä Sianjalassa 23.6.1673.
Vaiheet tuntemattomat.
Juho Paavonpoika Jalkanen, main. kotona Sianjalassa vaimoineen 167382.
Saattaisi olla se Juho Jalkanen, joka main. Pohjalahdessa v:sta 1688
talollisena. Vuoden 1708 veroluetteloissa on tästä maininta, että hän
on "kuollut ja vieraat ottaneet talon". - Lapsia: Kaarina s.
Pieksämäellä Sianjalassa 21.6.1680; Riitta, s. Pieksämäellä
Sianjalassa 30.7.1682; Reetta s. Pieksämäel-
lä Sianjalassa 30.1.1687. - Hänen poikansa saattaisi kenties myös olla
vävynä Niskamäessä v:sta 1707 mainittu Paavo Juhonpoika Jalkanen, s.
1670, k. Pieksämäellä 30.3.1754.

Paavo Paavonpoika Jalkanen, s. n. 1668, mainitaan kotona Sianjalassa
vaimoineen 1682-97. Mahdollisesti sama mies, joka otti 1703 tai 1704
viljelykseensä tilan Haukivuorella, missä mainitaan vuoteen 1709.
Edelleen hän saattaisi olla sama kuin sittemmin Neuvolassa mainittu
itsellinen Paavo Jalkanen, k. Pieksämäellä (haud. Dom, 3. Adv) 1727. -
Lapsia: Paavo, s. Pieksämäellä Sianjalassa 8.6.1684; Marketta, k.
Pieksämäellä Sianjalassa 11.12.1686; Marketta, k. Pieksämäellä
7.5.1751. - Puoliso (jo 1703) Heikki Karjalainen, k. 1739, Nikkarilasta.

Yrjö Paavonpoika Jalkanen, s. n. 1670. Main. kotona Sianjalassa
1682-90. Mahdollisesti se YIjö Jalkanen, joka mainitaan Pohjalahdessa
1697. Oli naimisissajo 1688. - Lapsia: Heikki, s. Pieksämäellä
Sianjalassa 11.12.1688.

? Kaarina Jalkanen, main. Lauri Paavonpoika Jalkasen lapsen kummina
1689. Saattaisi kuulua tähän, mutta paremmin ehkä edelliseen, tuskin
seuraavaan, sukupolveen.

Taulu 7

Lauri Paavon poika Jalkanen (henkikiIjoissa v:een 1680 Hänninen)
(Paavo Pekanpoika Hännisen eli Jalkasen poika, taulu 5), s. n. 1643.
Mainitaan kotona Sianjalassa 1658 ja 1662, isäntä v:sta 1664. K.
luuIt. 1697. - Puoliso 1) N.N., main. 1659-61; 2) N.N., main.
1666-1680; 3) N.N., (mahd. Markkasia, sillä nuorimman pojan kummeina
1692 mainitaan Esko Paavonpoika ja Juho Eskonpoika Markkaset), main.
vaimona 1697, sittemmin ilmeisesti 2. aviossa talon seuraavana
isäntänä 1699-1709 mainitun Lauri Putkosen kanssa.
Lapsia (syntyneet Pieksämäellä, vanhinkin luultavasti):
? Olli Jalkanen, mainitaan vävynä Ruokomäessä 1706. Muuten vaiheiltaan
tuntematon.
Pekka, s. 30.3.1681, talollinen, k. 1734. Taulu 8.
Anna s. 8.6.1684. Mahd. se tyttäristä, joka 1708-09 vävynä mainitun
N.N. Kinnusen puoliso.
Lauri, s. 30.1.1687.
Riitta, s. 22.4.1689. (Sekö Riitta Jalkanen, s. 1688, joka k.
Pieksämäellä 1734, haud. Dom. Oculi? - Puoliso (jo 1715) Tahvo
Putkonen, Surnuinmäestä.) Erkki, s. 3.1.1692.

Taulu 8

Pekka Laurinpoika Jalkanen (Lauri Paavonpojan poika,
taulu 7), s.
Pieksämäellä 30.3.1681. Main. kotona 1703-09 Suonteen Sianjalassa,
isäntänä yllämainitun Lauri Putkosen (isäpuolensa?) jälkeen v:sta 1712
alkaen. K. Pieksämäellä 1734, haud. Fest. pentecost. - Puoliso 1) (jo
1705) N.N.; 2) n. 1712 Kaisa Hynninen, s. 1687 (1683?), k.
Pieksämäellä 27.3.1765 82-vuotiaana.
Lapset:

1. Lauri, s. 1704, talollinen, k. 1770. Taulu 9. 2. Juho, s. 1712,
talollinen, k. 1794. Taulu 331.

2. Marketta, s. 1715 (1708?), k. Pieksämäellä 15.7.1778, 70-vuotiaana
(sic!). - Puoliso Pieksämäellä 22.6.1735 talollinen Tuomas
Koivistoinen, s. 1716, k. Pieksämäellä 10.6.1759, haud. Rautalammille,
Lieteenmäen n:osta 8.
2. Riitta, s. 1718, k. Leppävirralla 17.5.1797. - Puoliso Pieksämäellä
22.5.1747 talollinen Olli Leskinen, s. 1721, k. Leppävirralla
1767/1776, jolla välillä aukko Leppävirran rippikiIjoissaja myös
kuolleiden luettelossa, Kotalahden n:osta 12.
2. Paavo s. 1726, talollinen, k. 1790. Taulu 476.
2. Silja, s. Pieksämäellä 6.2.1728, k. siellä 5.2.1809. - Puoliso
1) Pieksämäellä 15.9.1754 talollinen Antti Nyyssönen s.
Pieksämäellä 1.10.1732, k. siellä 8.6.1857, Kukkolan n:osta 2; 2)
Pieksämäellä 26.5.1758 edellisen seuraaja Kukkolan n:o 2:n isäntänä,
talollinen Olli Markkanen, s. Pieksämäellä 5.7.1732, k. siellä
11.12.1807.

Yhdessä 1996 Genoksessa pohditaan tätä Sianjalan Jalkasten alkuperää.
Kauppi vai Tuomas, Sianjalka vai Hänninen vai molempia. Vielä ennen
palvelimen levyrikkoa sen onnistuin lukemaan netissä ja nyt en tiedä,
miten sinne pääsisi uudelleen lukemaan, mutta löydät kyllä nettihausta
kyseisen artikkelin.

terveisin
Eliina

Tuollahan on tuo Pekka vaimonsa ja perheensä kanssa. Jos tämän sivun (alkaa
Samulin ja Kaarinan perheellä) ja seuraavan sivun (alkaa Tuomaksen ja Annan
perheellä) välissä pitäisi siis olla vielä toinen aukeama, voimme tiedustella
asiaa digitoijalta. Minusta kuitenkaan en näytä siltä, että sivuja puuttuu.
Tosin en Pieksämäkeä tunne ollenkaan, vaikka suomensinkin Davidin
Pieksämäki-kirjan esipuheen. :)

Terveisin,
Jani Koski

taulu 331

Juho Jalkanen 1712 Talollinen Sianjalan n:0 1:ssä. K Pieksamäellä
27.12.1793

avioitui Pieksamäellä 30.9.1739 Kaisa Nyyssösen 1718 kanssa. Kaisa
kuoli 17.1.1802 Suonenjoella. Vanhemmat ilmeisesti talollinen Lauri
Nyyssönen ja Inkeri Aholainen Ärjänsalmelta.

Lapsia pariskunnalla
Pekka 3.1741
Marketta 16.4.1742, pso Simo Nenonen
Lauri 1.5.1745
Juho 25.5.1747, pso Anna Koivistoinen
Kaisa 2.2.1752 pso Nuutti Koivistoinen
Inkeri 28.5.1754
Paavo 17.8.1756

ei mainintaa ensimmäisestä vaimosta. Juho olisi avioituessaan 27 vuotias
joten hyvinkin on ehtinyt olla aviossa ennen sitä. Onnea etsintään.

Eliina
Hei Eliina ja Marja-Liisa,
Kiitos Marja-Liisa,löysin kyllä sivun digistä avullasi ja sitkeällä etsinnällä löysin myös 1744-50 sivunkin.
Perhe alkoi hahmottua noilla sivuilla niin,että Pehrin eka puoliso ,jonka nimeä ei kirkonkirjoista löydy ollenkaan on kuollut joka tapauksessa ennen 1721.Uusia kysymyksiä löytyy,kun jokin ratkeaa: Onkohan Carin Hynninen toisessa liitossa Pehr (Pekka) Jalkasen kanssa ,koska tuossa vanhimmassa rk.ssa oli lapsista viimeisenä st.dr Carin,jolla vuosimerkki 1724 ?
Kiitos myös tosi paljon Eliinalle:
Voitko vielä katsoa taulu 331: onko Juho myös ensimmäiselle N.N vaimolle (Rk.1757-70 mainitsee hänet st.son etuliitteellä) ja onko Juhon vaimo Catharina Nysäin/Nyyssönen s.1712 ja k.??

Taisin innostua turhaankin loruiluun,mutta ..ennen kaikkea kiitos avustanne-yritän puolestani aina auttaa näillä palstoilla (savo ja karjala) kun vaan voin .
T.Sirpa
Last Modified 4 Jun 2019Created 3 Jul 2020 using Reunion for Macintosh