Index
Index
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Markkanen
Edla (5 Oct 1888 - )
Edla Lovisa (1 Nov 1826 - )
Edla Maria (16 Sep 1857 - )
Edla Maria (29 Sep 1878 - )
Edla Sofia (30 Aug 1860 - )
Edla Wilhelmina (22 Jun 1832 - )
Edvard (7 Aug 1866 - )
Edvin (17 Nov 1885 - )
Eino Henrik (29 Apr 1897 - )
Eino Jalmar (4 Dec 1898 - )
Eino Otto Edvard (8 Mar 1891 - )
Elias (abt 1734 - )
Elias (10 Feb 1805 - 26 Nov 1837)
Elias (5 Dec 1842 - )
Elias (2 Oct 1864 - )
Elias (30 Jul 1867 - 1867)
Elias (1 May 1869 - )
Elias (20 Feb 1884 - )
Elin (1672 - 1732)
Elin (12 Mar 1737 - 22 Apr 1737)
Elin (3 Aug 1738 - 9 Apr 1791)
Elin (17 Jul 1739 - 8 Apr 1742)
Elin (ca 1748 - )
Elin (17 Dec 1886 - )
Elisabeth (ca 1706 - )
Elisabeth (18 Nov 1724 - )
Elisabeth (29 Jan 1736 - 7 Jan 1805)
Elisabeth (25 Apr 1736 - 1784)
Elisabeth (23 Aug 1742 - 22 Oct 1808)
Elisabeth (27 Feb 1743 - 13 Dec 1798)
Elisabeth (18 Mar 1745 - )
Elisabeth (ca 1752 - 17 Jan 1821)
Elisabeth (8 Oct 1754 - 9 Mar 1831)
Elisabeth (1 Jun 1756 - 25 Nov 1817)
Elisabeth (1758 - )
Elisabeth (1758 - )
Elisabeth (24 Feb 1758 - 22 Oct 1808)
Elisabeth (1760 - )
Elisabeth (4 Apr 1760 - )
Elisabeth (14 Aug 1763 - 2 Jul 1764)
Elisabeth (5 Apr 1765 - )
Elisabeth (27 Nov 1767 - 1769)
Elisabeth (1768 - )
Elisabeth (abt 1768 - )
Elisabeth (5 Sep 1774 - 1806)
Elisabeth (19 Nov 1774 - )
Elisabeth (1778 - ca 1779)
Elisabeth (25 Jul 1780 - 1812)
Elisabeth (1 Jan 1783 - )
Elisabeth (20 May 1785 - )
Elisabeth (4 Feb 1787 - 6 May 1847)
Elisabeth (13 Jun 1787 - )
Elisabeth (4 Nov 1789 - 27 May 1840)
Elisabeth (22 May 1792 - )
Elisabeth (11 Apr 1795 - )
Elisabeth (18 Dec 1798 - )
Elisabeth (3 Dec 1801 - )
Elisabeth (15 Jun 1803 - 4 Oct 1863)
Elisabeth (2 Jul 1804 - )
Elisabeth (15 Jul 1805 - )
Elisabeth (18 Mar 1813 - 17 Jan 1878)
Elisabeth (8 May 1825 - )
Elisabeth (23 Apr 1840 - )
Elisabeth Lovisa (21 Feb 1826 - 14 Jun 1887)
Elisabeth Lovisa (23 Jun 1827 - 11 Feb 1899)
Elisabeth Maria (12 Feb 1799 - )
Elli Fredrika (26 Sep 1893 - )
Elna Adolfina (4 Oct 1884 - )
Elsa (25 Nov 1885 - )
Elsa (6 Jun 1897 - )
Elsa Evalina (26 May 1882 - )
Emerik (10 Jan 1841 - )
Emil (26 Dec 1892 - )
Emil (21 Dec 1894 - )
Emil Johan (14 Jul 1896 - )
Emil Wilho (14 Mar 1883 - )
Emma (31 May 1872 - )
Emma (21 Nov 1873 - )
Emma Catharina (26 Jun 1860 - )
Emma Gustava (26 Jul 1879 - )
Emma Maria (10 Apr 1849 - )
Emma Maria (25 Apr 1876 - )
Emma Maria (14 Jan 1884 - )
Emma Maria (29 Apr 1893 - )
Emma Mathilda (8 Mar 1846 - )
Emma Sofia (22 Jan 1854 - )
Emma Sofia (24 May 1879 - )
Emma Sofia (8 Oct 1880 - )
Enok (22 Jun 1862 - 1 Apr 1887)
Erik (ca 1688 - 4 Apr 1744)
Erik (1711 - abt 1770)
Erik (abt 1720 - )
Erik (8 May 1726 - 5 Nov 1785)
Erik (12 Jun 1730 - 1730)
Erik (18 Jan 1732 - bef 1793)
Erik (ca 1740 - )
Erik (1742 - )
Erik (8 Jan 1752 - 4 Mar 1827)
Erik (31 May 1757 - 23 Nov 1759)
Erik (10 Dec 1760 - 1831)
Erik (4 May 1765 - 7 Mar 1823)
Erik (19 Nov 1766 - 23 May 1808)
Erik (1769 - 1808)
Erik (1777 - 21 Jan 1844)
Erik (2 Sep 1778 - )
Erik (25 Jun 1789 - )
Erik (1 Apr 1791 - )
Erik (14 Sep 1791 - )
Erik (25 Sep 1791 - 18 Oct 1869)
Erik (28 Dec 1794 - )
Erik (1 May 1798 - 17 Jun 1833)
Erika (12 Dec 1840 - )
Erika (12 Mar 1850 - )
Erika (18 Sep 1857 - )
Erika (8 Oct 1859 - )
Erika (17 Jun 1862 - )
Erika (19 Jan 1884 - )
Erika Lovisa (15 Nov 1834 - )
Ertvin (31 Jul 1895 - )
Esa (6 Jul 1883 - )
Esaias (ca 1716 - )
Eskel (ca 1668 - ca Jun 1728)
Eskel (ca 1670 - )
Eskel (1674 - 11 Dec 1743)
Eskel (ca 1680 - abt 1718)
Eskel (ca 1705 - abt 1760)
Eskel (1706 - 16 Sep 1772)
Eskel (ca 1715 - 18 Sep 1744)
Eskel (1 Mar 1725 - )
Eskel (1726 - 4 Mar 1792)
Eskel (1726 - )
Eskel (ca 1728 - 11 Jan 1798)
Eskel (29 May 1728 - ca 1800)
Eskel (ca 1730 - )
Eskel (17 Jul 1734 - )
Eskel (2 Dec 1735 - 25 Jan 1792)
Eskel (20 Jul 1743 - 11 Jan 1822)
Eskel (18 Dec 1746 - ca 1772)
Eskel (23 Sep 1762 - 3 Dec 1839)
Eskel (ca 1763 - 1788)
Eskel Pahlsson (17 Jun 1764 - 2 Mar 1829)
Eskel (abt 1770 - )
Eskel (1781 - 16 Jan 1853)
Eskel (9 Mar 1788 - )
Eskel (3 Aug 1789 - )
Eskel (28 Feb 1795 - )
Eskel (3 Sep 1800 - 15 May 1861)
Eskil (20 Jul 1879 - )
Esther (27 Jul 1857 - )
Esther (18 Feb 1859 - )
Esther (28 Jun 1866 - )
Esther (16 May 1876 - )
Esther (14 Sep 1879 - )
Eva (ca 1716 - )
Eva (1720 - ca 1750)
Eva (abt 1725 - )
Eva (7 Apr 1729 - abt 1799)
Eva (1730 - 6 Nov 1754)
Eva (13 Jul 1730 - )
Eva (20 Aug 1731 - 15 May 1791)
Eva (1732 - )
Eva (7 Mar 1738 - 17 Apr 1742)
Eva (ca 1740 - )
Eva (29 Aug 1740 - 24 Mar 1808)
Eva (abt 1 Jan 1743 - 17 Apr 1743)
Eva (5 May 1745 - 4 Jul 1747)
Eva (6 May 1747 - 20 Mar 1754)
Eva (ca 1748 - )
Eva (23 Mar 1752 - )
Eva (25 Jul 1752 - 1772)
Eva (1753 - 16 Jun 1799)
Eva (ca 1756 - )
Eva (21 Sep 1760 - )
Eva (1764 - 20 Jan 1818)
Eva (14 Feb 1764 - )
Eva (10 Mar 1764 - )
Eva (4 Mar 1765 - 20 Apr 1769)
Eva (1766 - )
Eva (1767 - )
Eva (9 Jul 1767 - 1 May 1768)
Eva (28 Nov 1768 - )
Eva (17 Feb 1771 - )
Eva (2 Mar 1771 - )
Eva (1778 - 8 Mar 1849)
Eva (ca 1778 - )
Eva (24 Feb 1778 - )
Eva (2 May 1781 - 20 Jan 1836)
Eva (25 Nov 1781 - )
Eva (1782 - 25 Oct 1838)
Eva (2 Mar 1787 - )
Eva (3 Jun 1787 - )
Eva (11 Sep 1790 - )
Eva (14 May 1791 - )
Eva (16 Feb 1792 - )
Eva (25 Feb 1792 - )
Eva (1794 - 12 Feb 1861)
Eva (22 Nov 1795 - 4 Jan 1871)
Eva (3 Jan 1796 - 11 Nov 1866)
Previous · Next