Index
Index
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Räisänen
Lars (1722 - )
Lars (1727 - 1776)
Lars (1728 - )
Lars (1729 - 1790)
Lars (16 Sep 1734 - )
Lars (1745 - 29 May 1809)
Lars (1748 - 20 Feb 1826)
Lars (1751 - 27 Feb 1815)
Lars (13 Dec 1751 - )
Lars (22 Jul 1756 - )
Lars (7 Aug 1756 - )
Lars (28 May 1757 - 1783)
Lars (1764 - 4 May 1837)
Lars (1764 - )
Lars (11 Oct 1766 - )
Lars (2 Mar 1770 - )
Lars (12 Jan 1775 - )
Lars (20 Sep 1777 - )
Lars (17 Apr 1778 - )
Lars (1779 - 1781)
Lars (2 Mar 1779 - 18 Jan 1817)
Lars (6 Apr 1779 - 20 Dec 1823)
Lars (7 May 1787 - 23 Sep 1865)
Lars (22 May 1788 - )
Lars (14 Dec 1788 - 23 Mar 1865)
Lars (8 Dec 1789 - )
Lars (1790 - )
Lars (24 May 1795 - 18 May 1856)
Lars (18 Nov 1798 - 28 Mar 1830)
Lars (25 Jun 1807 - )
Lars (25 Aug 1812 - )
Lars (19 Jan 1814 - )
Lars (abt 1815 - )
Lars (27 Sep 1817 - 14 Jun 1877)
Lars Henrik (31 Jul 1794 - )
Lars Henrik (31 Jul 1794 - )
Lars Henrik (5 Mar 1808 - )
Lars Henrik (19 Feb 1809 - )
Lars Henrik (9 Aug 1818 - )
Lars Henrik (11 Dec 1819 - 10 Apr 1872)
Lars Henrik (3 Dec 1833 - )
Lars Johan (10 Jan 1828 - 4 Jul 1873)
Lauri Väinö (11 Mar 1900 - 4 Jan 1901)
Lempi Maria (16 Aug 1897 - )
Lovisa Fredrika (20 Aug 1845 - )
Lydia (2 Jun 1875 - )
Lydia Sofia (23 May 1875 - )
Lyyli Amalia (12 Sep 1896 - 12 Jan 1897)
Lyyli Maria (24 Jun 1894 - )
Magdalena (18 Jan 1850 - )
Margareta (ca 1695 - )
Margareta (19 Nov 1731 - )
Margareta (1740 - 17 Nov 1759)
Margareta (28 Sep 1741 - )
Margareta (26 Apr 1746 - )
Margareta (abt 1748 - )
Margareta (6 Feb 1748 - )
Margareta (3 Feb 1751 - abt 1766)
Margareta (1753 - )
Margareta (21 Dec 1757 - )
Margareta (1761 - )
Margareta (16 Mar 1762 - )
Margareta (29 Apr 1767 - )
Margareta (1769 - 13 Feb 1815)
Margareta (26 Dec 1771 - )
Margareta (23 Aug 1776 - 9 Mar 1789)
Margareta (15 Dec 1776 - 1844)
Margareta Maria (8 Mar 1826 - )
Maria (1731 - 9 Feb 1805)
Maria (24 Apr 1732 - 3 Dec 1812)
Maria Henriksdotr (1740 - 5 Jun 1799)
Maria (1742 - )
Maria (21 May 1744 - )
Maria (1746 - )
Maria (1750 - )
Maria (9 May 1751 - )
Maria (7 Jun 1752 - )
Maria (14 Dec 1756 - )
Maria Olofsdotr (8 Mar 1761 - 20 Mar 1801)
Maria (15 Jun 1764 - )
Maria (15 May 1766 - )
Maria (1767 - 12 Aug 1817)
Maria (29 Apr 1767 - )
Maria (2 Aug 1767 - )
Maria (30 Dec 1769 - )
Maria (1775 - )
Maria (ca 1776 - )
Maria (15 Oct 1776 - )
Maria (7 Jun 1778 - )
Maria (1779 - 31 Jan 1813)
Maria (1783 - 4 Nov 1819)
Maria (21 Jan 1783 - )
Maria (25 Sep 1784 - )
Maria (13 Jan 1786 - 18 May 1838)
Maria (6 Mar 1786 - )
Maria (19 Sep 1787 - )
Maria Pehrsdotr (1796 - )
Maria (2 Mar 1798 - )
Maria (22 Mar 1798 - )
Maria (26 Jun 1798 - )
Maria (9 Dec 1800 - 21 Dec 1841)
Maria (14 Jan 1861 - )
Maria (6 Jul 1862 - )
Maria (Jun 1865 - )
Maria (11 Jul 1866 - )
Maria (29 Apr 1874 - )
Maria (7 Oct 1892 - )
Maria Amanda (6 Nov 1861 - )
Maria Catharina (11 Mar 1776 - )
Maria Catharina (24 Apr 1820 - )
Maria Christina (25 May 1787 - )
Maria Christina (8 Mar 1833 - )
Maria Elina (11 Nov 1842 - )
Maria Elisabeth (9 Mar 1806 - )
Maria Elisabeth (21 May 1809 - 9 Aug 1866)
Maria Elisabeth (14 Sep 1811 - )
Maria Elisabeth (9 Jan 1814 - )
Maria Elisabeth (1 Sep 1818 - )
Maria Elisabeth (16 Oct 1821 - )
Maria Elisabeth (19 Apr 1823 - )
Maria Elisabeth (10 Jul 1826 - )
Maria Elisabeth (10 Oct 1832 - )
Maria Elisabeth (13 Oct 1834 - )
Maria Elisabeth (5 Mar 1871 - )
Maria Elisabeth (26 Mar 1871 - )
Maria Gustava (3 May 1867 - )
Maria Helena (22 Apr 1813 - )
Maria Helena (6 Aug 1815 - )
Maria Helena (15 May 1819 - )
Maria Helena (23 Jan 1826 - 16 May 1869)
Maria Helena (7 Nov 1850 - )
Maria Lovisa (13 Sep 1807 - )
Maria Lovisa (19 Dec 1813 - )
Maria Lovisa (1 Feb 1816 - )
Maria Lovisa (19 Sep 1839 - )
Maria Lovisa (25 Jun 1845 - 5 Nov 1869)
Maria Lovisa (19 Jul 1851 - )
Maria Lovisa (3 Oct 1852 - 6 Sep 1877)
Maria Lovisa (9 Jul 1861 - )
Maria Lovisa (4 Sep 1878 - )
Maria Lovisa (25 Feb 1879 - 11 May 1880)
Maria Serafia (9 Sep 1851 - 11 Apr 1883)
Maria Sofia (18 Nov 1785 - )
Maria Sofia (14 Oct 1804 - )
Maria Sofia (6 Jan 1827 - )
Maria Sofia (1832 - )
Maria Sofia (2 Apr 1851 - )
Maria Susanna (16 Aug 1800 - )
Maria Ulrika (5 Feb 1846 - )
Maria Wilhelmina (15 Aug 1832 - 30 Mar 1874)
Maria Wilhelmina (20 Aug 1835 - )
Maria Wilhelmina (22 Jan 1838 - )
Maria Wilhelmina (13 Apr 1854 - )
Maria Wilhelmina (1 Jan 1864 - )
Maria Wilhelmina (7 Aug 1872 - )
Mathilda (1 Jul 1869 - )
Matilda (26 Feb 1898 - )
Matts (22 Oct 1725 - )
Matts (1 Jan 1742 - )
Matts (7 May 1750 - )
Matts (25 May 1760 - 6 Feb 1808)
Matts (19 Feb 1772 - )
Matts (5 Sep 1775 - 5 Apr 1860)
Matts (18 Mar 1785 - 11 May 1867)
Matts (3 Dec 1796 - )
Matts (13 Mar 1798 - )
Matts problem (5 Aug 1800 - )
Matts (1806 - 27 Mar 1847)
Matts (1806 - )
Matts (31 Mar 1811 - )
Matts (2 Jan 1823 - )
Matts (19 May 1837 - )
Matts (5 Sep 1838 - )
Matts (9 Feb 1841 - )
Matts (2 May 1855 - )
Matts (18 Apr 1857 - )
Matts Henrik (28 Apr 1848 - )
Matts Johan (20 Oct 1819 - 28 Apr 1884)
Matts Johan (5 Jun 1864 - )
Matts Johan (22 Feb 1873 - )
Matts Johannes (5 Apr 1901 - )
Mertha Christina (26 Jan 1802 - )
Michel (1751 - )
Michel (11 Aug 1794 - )
Michel (29 Jun 1859 - )
Michel (10 Aug 1881 - )
Michel Johan (11 Mar 1845 - )
Nanna Sofia (18 Aug 1883 - )
Nikolai (24 Dec 1894 - )
Nils (ca 1700 - )
Nils (9 Apr 1737 - 22 Sep 1818)
Nils (2 Jun 1766 - 1775)
Nils (12 Feb 1792 - )
Nils (15 Mar 1805 - )
Nils (7 Mar 1822 - )
Nils (19 Nov 1848 - )
Nils (10 Apr 1854 - )
Nils (28 Aug 1859 - )
Previous · Next